Tjänster som kan erbjudas

  • löpande bokföring
  • fakturering – kundreskontra – inkassohantering
  • leverantörsreskontra – betalningsrutiner
  • bokslut – deklarationer – årsredovisningar
  • budget – rådgivning
  • löneadministration
  • bolagsbildning – företagsköp/försäljning
  • likvidation – snabbavveckling – fusion
  • myndighetskontakter
  • effektivisering genom digitalisering med Fortnox och integrationer